Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

.

.

Zajęcia z teorii przekładu odbywają się w piątki, godz. 9.45-11.15, sala 327 w Collegium Maius (ul. Fredry 10).

Konsultacje prof. Ewy Kraskowskiej: piątek, godz. 9.00-9.45, pokój 217.

Warunki zaliczenia określono w sylabusie przedmiotu.

ZESTAWY EGZAMINACYJNE

(podana literatura przedmiotu ma charakter pomocniczy; podstawą do przygotowania się do egzaminu są notatki zamieszczone w "Materiałach dydaktycznych")

1.    Charakterystyka przekładoznawstwa/translatologii pod kątem przedmiotu badań oraz interdycyplinarności.

E. Balcerzan, Inspiracja edukacyjna w przekładoznawstwie, „Oder Übersetzen” 2010, nr 1

J.Holmes, The Name and Nature of Translation Studies, Univ. of Amsterdam, 1975

2.    Tradycję badań nad przekładem literackim na poznańskiej polonistyce.

A.Legeżyńska, Translatologia z perspektywy końca (wieku), „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2013

3.    Główne ośrodki badań przekładoznawczych w Europie.

J. Holmes, The Name and Nature of Translation Studies, Univ. of Amsterdam, 1975

S. Bassnet, Translation Studies, wyd. 3, Routlege 2002

4.    James S. Holmes – sylwetka badacza

J. S. Holmes, The Name and Nature of Translation Studies, Univ. of Amsterdam, 1975

S. Bassnet, Translation Studies, wyd. 3, Routlege 2002

5.    Mapa Translation Studies wg J. S. Holmesa

J. S. Holmes, The Name and Nature of Translation Studies, Univ. of Amsterdam, 1975

6.    Psychologiczne i socjologiczne aspekty dwujęzyczności

E. Hoffman, Zagubione w przekładzie, tłum. M. Ronikier, Kraków 2000

7.    Dwujęzyczność jako przedmiot badań literackich

E. Balcerzan, Dwujęzyczność jako przedmiot badań literackich, w: idem, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968

8.    Omów twórczość wybranego pisarza dwujęzycznego

E. Kraskowska, Dwujęzyczni pisarze w Polsce, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992

E. Kraskowska, Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność a literatura, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989

9.    Poglądy V. Nabokova na istotę przekładu poetyckiego

V. Nabokov, The Art of Translation (1941) http://www.newrepublic.com/article/books-and-arts/the-art-translation

10.  Poglądy St. Barańczaka na istotę przekładu poetyckiego

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Kraków 2004 (lub inne wyd.)

11. Typologia przekładu wg Romana Jakobsona (w kontekście głównych założeń strukturalizmu i semiotyki)

R. Jakobson, O językoznawczych aspektach przekładu, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

12. Przekład intersemiotyczny – ekfraza

S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny, w: Ruchome granice literatury..., red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, Warszawa 2009

Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976 (lub wyd. późniejsze)

A.Grodecka, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznań 2009

13. Hermeneutyczna teoria przekładu

G. Steiner, Ruch hermeneutyczny, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

14. Teoria przekładu w ujęciu językoznawstwa kognitywnego

E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa, Kraków 1999 (lub wyd. późniejsze)

E. Tabakowska, Struktura wydarzenia w tekście narracyjnym, w: Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000

15. Polisystemowa teoria przekładu

I.Even-Zohar, Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

M. Snell-Hornby, The Turns of Translation Studies, Amsterdam 2006

16. Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem

M. Snell-Hornby, The Turns of Translation Studies, Amsterdam 2006

M. Heydel, Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie” 2009, nr 6

17. Szkoła manipulistów w badaniach nad przekładem

M. Snell-Hornby, The Turns of Translation Studies, Amsterdam 2006

M. Heydel, Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie” 2009, nr 6

S. Bassnet, Translation Studies, wyd. 3, Routlege 2002

G. Palumbo, Key Terms in Translation Studies, New York 2009

18. Teoria skoposu w badaniach nad przekładem

M. Snell-Hornby, The Turns of Translation Studies, Amsterdam 2006

M. Heydel, Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie” 2009, nr 6

S. Bassnet, Translation Studies, wyd. 3, Routlege 2002

G. Palumbo, Key Terms in Translation Studies, New York 2009

19. Perspektywa postkolonialna i szkoła „kanibalistów” w badaniach nad przekładem

M. Snell-Hornby, The Turns of Translation Studies, Amsterdam 2006

M. Heydel, Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie” 2009, nr 6

S. Bassnet, Translation Studies, wyd. 3, Routlege 2002

G. Palumbo, Key Terms in Translation Studies, New York 2009

20. Prawo autorskie a przekład

www.legalnakultura.pl

http://www.stp.org.pl/karta-tlumacza-polskiego/

https://zaiks.org.pl/76,15,tworca_i_prawo_autorskie

Theo Hermans, Narada języków, Kraków 2015 (rozdz. I)

 

 


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem